Річний план закупівель

20 червня 2022
Формування річного плану закупівель відбувається заздалегідь, однак передбачити усі робочі нюансі на наступний рік часом буває складно. Тож у замовників часто виникає потреба внести зміни до річного плану. Як і коли оприлюднювати зміни до плану закупівель, а також, як внести зміни до річного плану закупівель в Прозоро, роз’яснюємо у статті.
3608 0 4 хвилини
4 лютого 2022
Пояснимо, що робити та як зареєструвати зобов’язання за договором, якщо припустилися помилки у річному плані чи звіті про результати проведення закупівлі
1653 0 5 хвилин
28 січня 2022
Навчання в сфері публічних закупівель особливо затребуване у 2022 році, адже цьогоріч велика кількість працівників стали УО вперше у житті. Відповідальність висока, а штрафи «кусючі». Щоб підвищити свою кваліфікацію та уникнути «грошових покарать», оберіть онлайн навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, що найбільше відповідає вашим вимогам. Які є варіанти – розповідаємо у статті.
1248 0 2 хвилини
Обучение в сфере публичных закупок особенно востребовано в 2022 году, ведь в этом году большое количество работников стали УЛ впервые в жизни. Ответственность высока, а штрафы «кусючие». Чтобы повысить свою квалификацию и избежать «денежных наказаний», выберите онлайн обучение по вопросам организации и осуществления публичных закупок, наиболее отвечающих вашим требованиям. Какие варианты – рассказываем в статье.
1220 0 2 хвилини
16 січня 2022
Нерідко новачки в закупівлях шукають зразок річного плану, адже за зразком працювати легше. Тож пояснимо, як реалізовано річний план на електронних майданчика та наведемо приклад річного плану закупівель.
1147 0 3 хвилини
Часто новички в закупках ищут образец годового плана, ведь по образцу работать легче. Поэтому поясним, как реализован годовой план на электронных площадках, и представим пример годового плана закупок.
245 0 3 хвилини
4 січня 2022
Годовой план закупок формируется заблаговременно, и предусмотреть все рабочие нюансы на следующий год порою бывает сложно. Поэтому у заказчиков часто возникает необходимость внести изменения в годовой план. Как и когда обнародовать изменения в план закупок, а также как внести изменения в годовой план закупок в Прозорро, разъясняем в статье.
442 0 4 хвилини
7 грудня 2021
Наприкінці 2021 року замовники планують свої закупівлі на наступний рік. Однак, як бути, якщо уповноважених осіб в організації, приміром дві або три? Чи потрібен зведений річний план, чи кожна УО публікує план закупівель, за які безпосередньо відповідає? Як планувати закупівлі, якщо уповноважених осіб декілька?
259 0 4 хвилини
В конце 2021 года заказчики планируют свои закупки на следующий год. Но как быть, если уполномоченных лиц в организации, например, два или три? Нужен ли сводный годовой план или каждое УЛ публикует план закупок, за который непосредственно отвечает? Как планировать закупки, если уполномоченных лиц несколько?
50 0 4 хвилини
25 листопада 2021
Закон України «Про публічні закупівлі» передбачає, що у річному плані закупівель замовник може вказати розмір бюджетного призначення та/або очікувану вартість предмета закупівлі. Розглянемо, у чому різниця; коли та що саме слід зазначати?
583 0 2 хвилини
Закон Украины "О публичных закупках" предусматривает, что в годовом плане закупок заказчик может указать размер бюджетного назначения и/или ожидаемую стоимость предмета закупки. Рассмотрим, в чем разница; когда и что же следует указывать?
42 0 2 хвилини
12 листопада 2021
Організації і планування закупівельної діяльності підприємства справа відповідальна. Під час планування закупівель на 2022 рік замовнику слід пам’ятати, що це відповідальність не лише тендерників. Роз’яснюємо, які документи щодо планування закупівель, доцільно запровадити на підприємстві, щоб забезпечити злагоджену взаємодію працівників.
949 0 4 хвилини
14 липня 2022
23 червня 2022
8 червня 2022
1 червня 2022
24 травня 2022
18 квітня 2022
2 березня 2022
2 лютого 2022
4 січня 2022
20 червня 2022
Формування річного плану закупівель відбувається заздалегідь, однак передбачити усі робочі нюансі на наступний рік часом буває складно. Тож у замовників часто виникає потреба внести зміни до річного плану. Як і коли оприлюднювати зміни до плану закупівель, а також, як внести зміни до річного плану закупівель в Прозоро, роз’яснюємо у статті.
3608 0 4 хвилини
4 лютого 2022
Пояснимо, що робити та як зареєструвати зобов’язання за договором, якщо припустилися помилки у річному плані чи звіті про результати проведення закупівлі
1653 0 5 хвилин
28 січня 2022
Навчання в сфері публічних закупівель особливо затребуване у 2022 році, адже цьогоріч велика кількість працівників стали УО вперше у житті. Відповідальність висока, а штрафи «кусючі». Щоб підвищити свою кваліфікацію та уникнути «грошових покарать», оберіть онлайн навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, що найбільше відповідає вашим вимогам. Які є варіанти – розповідаємо у статті.
1248 0 2 хвилини