Тендерний комітет

27 вересня 2021
Наближається 2022 рік і замовникам час підготуватись до чергових оновлень – переходу від роботи з тендерними комітетами до уповноважених осіб. Про які закупівельні етапи варто подбати вже зараз, щоб вберегти себе від штрафів та забезпечити безперебійність закупівель?
1080 0 1 хвилина
26 липня 2021
Замовник проводить процедуру закупівлі і отримавши тендерні пропозиції має їх розглянути та прийняти необхідні рішення. Дії замовника на даному етапі закупівлі йому зрозумілі, але як і коли правильно їх оформити та яким документом зафіксувати розгляд тендерних пропозицій роз’яснює експерт.
524 0 3 хвилини
Заказчик проводит процедуру закупки и получив тендерные предложения должен их рассмотреть и принять необходимые решения. Действия заказчика на данном этапе закупки ему понятны, но как и когда правильно их оформить и каким документом зафиксировать рассмотрение тендерных предложений разъясняет эксперт.
79 0 3 хвилини
21 червня 2021
В конце 2021 года тендерные комитеты прекратят свое существование. Чтобы задокументировать роспуск ТК, воспользуйтесь образцом приказа о ликвидации тендерного комитета, подготовленном нашим экспертом.
2646 0 1 хвилина
19 червня 2021
Поняття тендерного комітету (далі ТК) відходить в закупівельну історію, і через декілька років нове покоління уповноважених осіб навіть не знатиме, що колись закупівлі проводив ТК. Але наразі замовник повинен правильно завершити діяльність ТК. Як ліквідувати тендерний комітет, роз’яснює експерт з публічних закупівель.
2495 0 3 хвилини
Понятие тендерного комитета (далее — ТК) уходит в закупочную историю, и через несколько лет новое поколение уполномоченных лиц даже не будет знать, что когда-то закупки проводил ТК. Но пока заказчик должен правильно завершить деятельность ТК. Как ликвидировать тендерный комитет, разъясняет эксперт из публичных закупок.
1218 0 3 хвилини
25 травня 2021
Планирование закупок, составление и утверждение годового плана таких закупок, проведения процедур закупок, выбор победителя – все это и многое другое лежит на плечах тендерного комитета заказчика, по крайней мере до января 2022 года. Однако, что делать заказчику, когда один, а то и несколько его членов собираются в отпуск, а необходимость в принятии решений в тот период остается? Давайте выяснять.
47 0 3 хвилини
Планування закупівель, складання та затвердження річного плану таких закупівель, проведення процедур закупівель, вибір переможця – все це та багато іншого лежить на плечах тендерного комітету замовника, принаймні до січня 2022 року. Однак, що робити замовнику, коли один, а то й кілька його членів збираються у відпустку, а необхідність у прийнятті рішень в той період залишається? Давайте з’ясовувати.
116 0 3 хвилини
30 квітня 2021
Особенности деятельности тендерного комитета в новом году. Что нужно знать для создания тендерного комитета, кто может быть членом тендерного комитета, а кто не может быть членом тендерного комитета? Каковы обязанности тендерного комитета?
233 0 3 хвилини
6 квітня 2021
Каждый заказчик должен знать, как работает уполномоченное лицо и тендерный комитет в 2021 году. Проанализируем ключевые отличия в функциях, требованиях и ответственности ТК и УЛ. Разъясним, что обязательно необходимо сделать заказчику в переходный период до 01.01.2022 года.
139 0 8 хвилин
Если необходимо исправить техническую ошибку в тендерной документации, пропишите это в протоколе. Для того чтобы вы правильно оформили документ, мы подготовили сразу два образца. Один — для оформления решения ТК, другой — УЛ.
2553 0 1 хвилина
3 квітня 2021
Якщо необхідно виправити технічну помилку в тендерній документації, пропишіть це у протоколі. Щоб ви оформили документ правильно, ми підготували одразу два зразки. Один — для документування рішення ТК, інший — УО.  
2642 0 1 хвилина
21 жовтня 2021
13 жовтня 2021
8 жовтня 2021
20 серпня 2021
19 серпня 2021
20 липня 2021
27 вересня 2021
Наближається 2022 рік і замовникам час підготуватись до чергових оновлень – переходу від роботи з тендерними комітетами до уповноважених осіб. Про які закупівельні етапи варто подбати вже зараз, щоб вберегти себе від штрафів та забезпечити безперебійність закупівель?
1080 0 1 хвилина
26 липня 2021
Замовник проводить процедуру закупівлі і отримавши тендерні пропозиції має їх розглянути та прийняти необхідні рішення. Дії замовника на даному етапі закупівлі йому зрозумілі, але як і коли правильно їх оформити та яким документом зафіксувати розгляд тендерних пропозицій роз’яснює експерт.
524 0 3 хвилини
Заказчик проводит процедуру закупки и получив тендерные предложения должен их рассмотреть и принять необходимые решения. Действия заказчика на данном этапе закупки ему понятны, но как и когда правильно их оформить и каким документом зафиксировать рассмотрение тендерных предложений разъясняет эксперт.
79 0 3 хвилини